3.000+ Cliënten

Dé Rijbewijs Ingevorderd expert van Nederland. 3.000 personen gingen u voor.

NAAR FORMULIER

Pro Deo Basis

Onze advocaten werken efficiënt waardoor de kosten laag blijven. Waar mogelijk op Pro Deo basis.

PROCEDURE

Waardering 9.3

Onze service wordt zeer goed gewaardeerd omdat veel cliënten hun rijbewijs snel terugkrijgen.

ONZE WAARDERINGEN

13 kantoren in NL

U wordt altijd geholpen door een regionale verkeersrechtadvocaat. Dé rijbewijs expert in uw provincie.

ALLE KANTOREN

Veelgestelde vragen

Heb ik een advocaat nodig voor mijn rijbewijs procedure

Als u uw rijbewijs terug wilt vragen, bestaat de eerste stap uit het indienen van een klaagschrift. Ten tweede kunt u tijdens een rechtszitting verweer voeren. Mag u deze onderdelen van de rijbewijs procedure zelf afhandelen of heeft u hiervoor een advocaat nodig? Rol van de advocaat bij een rijbewijs procedure Als u het niet […]

Hoe snel doet de rechter uitspraak over mijn rijbewijs?

Bent u bezig om uw rijbewijs terug te krijgen nadat dit is ingenomen? Een procedure kan soms veel tijd kosten. U doorloopt als u uw rijbewijs kwijt bent namelijk diverse fasen met mogelijk één of meerdere rechtszittingen. Omdat u uw rijbewijs waarschijnlijk niet kunt missen, wilt u vast snel weten waar u aan toe bent. […]

Algemene informatie over het invorderen van een rijbewijs door de politie

Klaagschrift Rijbewijs Ingevorderd

Als u rijbewijs in ingevorderd is door de politie kunt u hiertegen een klaagschrift opstellen. U kunt dit zelf doen, of dit uitbesteden aan een advocaat.
Het klaagschrift is altijd gericht aan de rechtbank in de regio waar uw rijbewijs is ingenomen.

Klaagschrift voorbeelden

Omdat elke zaak uniek is raden wij u aan om niet een standaard klaagschrift voorbeeld te kopiëren en die op te sturen.
U vergroot de kans om uw rijbewijs terug te krijgen aanzienlijk als u in het klaagschrift de redenen waarom u uw rijbewijs wilt terug krijgen goed onderbouwd.
Onze advocaten kunnen dit voor u doen. Omdat wij werken met 13 kantoren in geheel Nederland die gespecialiseerd zijn in rijbewijs ingevorderd procedures weten zij precies welke onderbouwing en documenten in uw situatie de kans op succes vergroten.

Voorbeelden van redenen die vaak worden aangedragen zijn in een klaagschrift zijn dat de bestuurder zijn rijbewijs nodig heeft voor wijn werk of bijvoorbeeld om bijvoorbeeld de kinderen op te halen bij een ex-partner en is dit niet mogelijk met OV etc. Ook kunt u redenen aanvoeren als de politie niet de juiste procedure heeft gevolgd bij de inhouding van het rijbewijs.

Richtlijn OM hoger

Omdat de strafrichtlijnen die het OM gebruikt hoger zijn dan de richtlijnen die de rechters gebruiken is het indienen van een goed onderbouwd klaagschrift vaak een goed idee. Onze ervaring is dat u bij een goed klaagschrift en een goede presentatie tijdens een eventuele rechtszitting waarin u of uw advocaat het woord doet de straf lager uitvalt dan wanneer het voorstel van het OM wordt geaccepteerd. Een advocaat kan u in het gratis advies gesprek informeren of dit mogelijk ook in uw zaak het geval is. Vul hiervoor het formulier in op deze pagina.

Rijbewijs Ingevorderd 10 dagen

Als uw rijbewijs is ingevorderd heeft de officier van justitie 10 dagen de tijd om een beslissing te nemen of uw rijbewijs wordt teruggeven of niet. De termijn van 10 dagen betekent overigens NIET dat u binnen 10 dagen bericht heeft moeten ontvangen van het OM, het gaat om de beslissing. Er zijn verhalen bekend dat het een week duurde voordat de brief van het OM bij de persoon op de mat lag. Lees hier meer over op de pagina Ingevorderd Rijbewijs Procedure.

Als het OM heeft bepaalt uw rijbewijs langer te houden raden wij u aan een klaagschrift op te stellen. Onze advocaten kunnen u hierbij helpen.

Rijbewijs ingenomen en toch rijden

Als uw rijbewijs is ingevorderd mag u NIET rijden. Ook niet tijdens de eerste 10 dagen waarin de officier een beslissing moet nemen. Naast een auto of motor, mag u ook geen tractor of brommer besturen.
Als u dit wel doet begaat u een misdrijf. Daarnaast bent u niet verzekerd en zal de rechter u een hogere straf geven. Gewoon niet doen dus.
Heeft u de auto nodig voor uw werk? Dan moet u een klaagschrift (laten) opstellen en opsturen.
Maar totdat u uw rijbewijs terug heeft moet u toch echt de auto laten staan.

Rijbewijs kwijt door boete

Als u uw verkeersboetes niet betaalt heeft het CJIB drie dwangmiddelen. Naast het invorderen van uw rijbewijs kan zij uw auto/motor in beslag laten nemen, of u zeven dagen in de cel te laten opsluiten.
Als uw rijbewijs is ingevorderd doordat u uw verkeersboete niet heeft betaalt kunnen onze advocaten NIETS voor u doen. De enige manier om uw ingenomen rijbewijs weer terug te krijgen is om de boete te voldoen.
In tegenstelling tot wat mensen denken zorgt een verblijf in cel niet voor een vrijstelling van het openstaande bedrag. Het is slechts een dwangmiddel. U moet na deze periode nog steeds de boete betalen.

Rijbewijs ingenomen door snelheid

De standaard maximumsnelheid op de Nederlandse wegen is vastgesteld op 50 kilometer per uur binnen de bebouwde. Buiten de bebouwde kom zijn er drie verschillende standaard toegestane snelheden. Autowegen 100 kilometer per uur, snelwegen 130 kilometer per uur en op alle overige wegen 80 kilometer per uur.

Van deze standaarden wordt vaak afgeweken. De redenen hiervoor zijn:
- De verkeersveiligheid bijvoorbeeld door gevaarlijke bochten of opritten
- De luchtvervuiling binnen de milieunormen te houden
- Geluidshinder voor omwonenden te beperken

Soorten snelheidscontroles

Dagelijks voert de politie snelheidscontroles uit. Het korps landelijke politiediensten doet dit op de snelwegen en de regiokorpsen op de overige wegen.
Snelheidscontroles zijn onder te verdelen in twee groepen: Snelheidscontroles op één punt met een radar of lasergun en controles waar op twee punten een foto wordt gemaakt en wordt gecontroleerd in hoeveel tijd een voertuig over het traject heeft gedaan. Dit wordt ook wel traject controle genoemd.

Omdat er sprake kan zijn van een foutmarge bij snelheidscontroles wordt er automatisch een correctie doorgevoerd op de gemeten snelheid. De correctie hangt af van de gemeten snelheid.
Bij een gemeten snelheid minder dan 100 km/u wordt er 3 kilometer van de gemeten snelheid afgetrokken. Boven de 100 km/u wordt een correctie van 3 procent afgetrokken van de gemeten snelheid.

Rijbewijs Ingevorderd Snelheid

Op het moment dat een bestuurder buiten de bebouwde kom de maximumsnelheid met 50 kilometer of meer heeft overschreden wordt het rijbewijs ingevorderd. Binnen de bebouwde kom ligt deze grens op 30 km per uur. Is uw rijbewijs ingevorderd door een te hoge snelheid, vul dan het formulier in op deze pagina of lees verder op de pagina Ingevorderd Rijbewijs Snelheid.

Deelname alcoholcontrole verplicht

U bent verplicht om mee te werken aan een alcoholcontrole. Als u weigert mee te werken aan een blaastest, kan de politie u meenemen voor een analyse op het bureau. Het niet meewerken aan een blaastest resulteert sowieso in een straf en invordering van uw rijbewijs.

Maximale straffen rijden onder invloed

Voor het rijden onder invloed kan een rijbewijs voor maximaal 5 jaar worden ingevorderd. Daarnaast kan een maximale gevangenisstraf van zes maanden krijgen en een boete van de derde categorie. (€ 8.100,-).
Vaak wordt er echter ook een taakstraf gegeven.
Straffen vallen hoger uit als er sprake is van het in gevaar brengen van andere verkeersdeelnemers of een ongeval. Een ongeval met slachtoffers wordt extra zwaar meegewogen. Als een bestuurder in de afgelopen 5 jaar al eerder is opgepakt voor het rijden onder invloed zal de straf plus de eventueel opgelegde voorwaardelijke straffen van de vorige overtreding.

Rijbewijs ingenomen door alcohol

Als de adem van een bestuurder hoger is dan 220 µg/l of het alcoholgehalte van het bloed hoger is dan 0,5 ‰ mag diegene geen voertuig meer besturen. Doet hij of zij dat wel begaat men een misdrijf. Bij een beginnend bestuurder liggen deze waarden nog iets lager op 88 µg/l en 0,5 ‰.
Is uw rijbewijs ingevorderd door alcohol? Dan kunnen onze advocaten u helpen met uw bezwaarschift. Vul hiervoor het formulier in op deze pagina of lees verder op Ingevorderd Rijbewijs Alcohol.